Caral's Place

The Shankill And The Falls

Hjärt lung räddning

Jag jobbar som brandman och har därför en hel del kunskaper inom just hlr. Det är något som alla borde kunna. Man får ju lära sig det i skolan på idrotten tror jag. Det är väldigt bra att man lär barnen detta. Frågan är ju bara om de kommer ihåg det senare i livet. Man vet ju aldrig när man kan behöva använda det. Dock så hoppas jag på att de aldrig får göra det. Men det kan faktiskt rädda liv att kunna hjärt lung räddning. Man vet aldrig när olyckan inträffar.