Caral's Place

The Shankill And The Falls

Dålig översättning

Senaste inlägget jag skrev var nästan färdigskrivet när jag insåg att jag använt fel språk. Så i stället för att börja om skrev jag färdigt på engelska och översatte det sedan. Det är mycket arbete med att ändra texten efter en översättning. Ordföljden stämmer ju ofta inte och översättningsprogrammet tar inte hänsyn till det. En sak är säker; jag litar inte på översättningsprogram. Ibland blir det helt obegripliga tolkningar, för att inte prata om meningsbyggnaden. Ibland får man ett rejält skratt.